DK Podgórze
Dom Kultury Podgórze Dom Kultury Podgórze Dom Kultury Podgórze Dom Kultury Podgórze

siedziba:
ul. Sokolska 13
30-510 Kraków

telefon: 12 656 45 43,
12 656 18 90, 656 36 70
podgorze@dkpodgorze.krakow.pl

nr rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA
97124047221111000048584359

Partnerzy:

tutaj logotypy